PON är en förkortning av vårt rasnamn Polski Owczarek Nizinny.

De första hundarna kom till Sverige i mitten av 70-talet, men idag finns det inte några PON efter dessa hundar kvar i vårt land.
Norge fick sin första PON 1984. Det var en tik som importerades från Polen och hon är grunden för rasens utveckling och utbredning i både Norge som Sverige. Den första kullen som föddes i Sverige var 1988. På den tiden fanns ett fåtal uppfödare av rasen i båda länderna, och kontakten mellan dessa ledde till att PON-Unionen bildades som rasklubb 1989.
PON-Unionens uppdrag är att informera om rasen samt ordna rasträffar och andra aktiviteter. Vi ger också ut tidningen PON Bladet två gånger per år. Dessutom har vi valphänvisning och avelsrådgivning.

Vår rasklubb är underställd specialklubben Svenska Gårds och Vallhundsklubben (SGVK) som i sin tur är underställd SvenskaKennelklubben (SKK)