Välkommen till PON Unionen

Rasklubben för Polski Owczarek Nizinny

Nyheter2023-01-23

2023-01-13

Ny tid för årsmötet 11/2 
kl 17.00


2022-12-06
MEDLEMSAVGIFTER 2023

Medlemskapet löper per kalenderår.
Ordinarie medlem: 300 SEK.
Familjemedlem:125 SEK.

Medlemsavgift för valköpare som betalas av uppfödare: 225 kr för innevarande samt nästkommande år.

Skickas via Swish: 123 665 43 05 eller insättes på Plusgiro: 461 79 51-1  Betalningsmottagare: PON-Unionen

Information for foreign members:
Plusgiro 461 79 51-1
IBAN SE07 9500 0099 6034 4617 9511
BIC NDEASESS

Är du inte medlem sedan tidigare? Vid insättning av medlemsavgift emaila medlemsansvarig Kristina Thelander din fullständiga adress så skickar vi ut välkomstbrev och det senaste numret av PON bladet till dig.
medlemsansvarig@ponunionen.se

2022-11-29

Inbjudan

2022-10-22

Rasklubbstorget MyDOG

Nu söker vi några som kan hjälpa till i rasmontern på My Dog.
My Dog är nordens största hundmässa och den går av stapeln mellan 5-8/1 2023 i Göteborg.
Vi behöver ha bemanning i montern alla dagar mellan kl 9-17, samt att minst ett ekipage skall deltaga i Rasparaden på em.
Vi delar upp dagarna och står en stund i taget har man en tålamod och ”klappvänlig” hund gärna i päls så är det toppen
Det här är verkligen nytta med nöje riktigt kul att träffa en massa hundintresserade och få visa upp vår härliga ras.
Hoppas att många kan hjälpa till, ju fler vi blir desto lättare är det.
Material och monter fixar styrelsen.
Anmälan görs till Helene Almqvist eller Lena Linse.
Skriv gärna vilken/vilka dagar och om man kan ha med en hund

Vill du bli medlem i PON Unionen

MEDLEMSAVGIFTER 2022:
Medlemskapet löper per kalenderår.
Ordinarie medlem: 280 SEK. Familjemedlem: 100 SEK.
Skickas via Swish: 123 665 43 05 eller Plusgiro: 461 79 51-1  Betalningsmottagare: PON-Unionen

Information for foreign members:
Plusgiro 461 79 51-1
IBAN SE07 9500 0099 6034 4617 9511
BIC NDEASESS

Vid insättning av medlemsavgift emaila till medlemsansvarig Kristina Thelander din fullständiga adress så skickar vi ut välkomstbrev och det senaste numret av PON bladet till dig.
medlemsansvarig@ponunionen.se           Sponsorer