Rekommendationer för avel

Krav (för valphänvisning)

HD-status:

 • A-höfter

 • B-höfter

 • C-höfter.
  Hund med C-höfter får endast paras med hund med A-höfter.
  Det åligger varje enskild uppfödare och ägare till avelshund att utvärdera avkommans HD-resultat samt beakta detta i det fortsatta avelsarbetet.
  För valpar från C-höftad förälder, kan andra försäkringsregler gälla för besvär relaterade till höfter.

Ögonlysning:

 • Alla avelsdjur skall ögonlysas före första parning. För hundar som fortsatt går i avel får inte ögonlysningen vara äldre än 2 år.
  Slutlysning vid 7 års ålder för de hundar som är DNA testade för RCD4.
  Det finns lindriga förändringar som kan användas i avel även om ögonlysaren skrivit "ärftlig" i protokollet. Läs på baksidan eller utförligare
  förtydligande på SKK's hemsida under ögonsjukdomar.
  www.skk.se/sv/uppfodning/halsa/halsoprogram/ogon
  Parning med fri individ rekommenderas i dessa fall.
  Vid ögonsjukdomar som inte nämns på baksidan av ögonprotokollet eller på SKK's hemsida, gäller det som ögonlysaren uppger på ditt
  ögonprotokoll, som "ej ärftlig" eller "genetisk betydelse okänd".
  Är ni osäkra på vad som gäller kan ni kontakta avelsrådet.
  För individer som har en anmärkning på något öga och som går i avel rekommenderas att ögonlysningen inte är äldre än
  ett år vid parningstillfället.

 • Inavelsgraden skall vara så låg som möjligt och får ej överstiga 6,25%.

 • Very Good i officiell klass på utställning.

 • Vid parning med ej svenskregistrerade hundar gäller SKK:s bestämmelser med tillägg av ögonlysning som inte är äldre än ett år eller DNA test (RCD4).

Rekommendation (Inget krav för valphänvisning)

 • Att avelsdjuren DNA testas för RCD4 varianten av ögonsjukdomen PRA. Anlagsbärare kan då användas på fri/normal.

 • Ponunionen registrerar DNA-testet (RCD4 varianten) för PRA.

 • Information och blanketter om hur du testar får du av Avelsrådet

 • Att avelsdjuren är ca 24 månader vid parningstillfället.

 • För att undvika matadoravel på en och samma hund, är max två kullar innan fyllda 4 år en rekommendation.

 • Avelsdjur med sköldkörtelsjuk förälder eller helsyskon bör testas innan parningen avseende TSH, FriT4, T4 och TgAA. Testet utförs tidigast vid fyllda 2 års ålder, därefter vid fyllda 4 år samt fyllda 6 år.

 • Alla PON som fyllt 6 år och gått i avel bör testas för TgAA+TSH+Fritt T4/T4 och resultatet sändas för publicering.

 • Vi strävar efter att så många som möjligt gör mentalbeskrivningar (BPH). Enligt SKK

Hälsorekommendationer för PON som inte går i avel.

 • Alla PON bör höftledsröntgas efter ett års ålder

 • Alla PON bör ögonlysas minst en gång (gärna mellan 2 och 5 års ålder)


Frågor?

Är du osäker så kontakta gärna avelsrådet.