Rekommendationer för avel

Krav (för valphänvisning)
HD-status:
 • A-höfter
 • B-höfter
 • C-höfter.

  Hund med C-höfter får endast paras med hund med A-höfter.

Ögonlysning:
 • Alla avelsdjur skall ögonlysas före första parning.

  Slutlysning sker vid 7 års ålder.
  Det finns lindriga förändringar som kan användas i avel även om ögonlysaren skrivit "ärftlig" i protokollet. Läs på baksidan eller utförligare förtydligande på SKK's hemsida under ögonsjukdomar. www.skk.se/sv/uppfodning/halsa/halsoprogram/ogon
  Parning med fri individ rekommenderas i dessa fall.
  Vid ögonsjukdomar som inte nämns på baksidan av ögonprotokollet eller på SKK's hemsida,
  gäller det som ögonlysaren uppger på ditt ögonprotokoll, som "ej ärftlig" eller "genetisk betydelse okänd".
  För individer som har en anmärkning på något öga vid första ögonlysningen ska ny ögonlysning ske inför ny parning
 • Inavelsgraden skall vara så låg som möjligt och får ej överstiga 6,25%.
 • Very Good i officiell klass på utställning eller exteriörbedömning.
 • Vid parning med ej svenskregistrerade hundar gäller SKK:s bestämmelser med tillägg av
      ögonlysning som inte är äldre än ett år eller DNA test (RCD4).

Rekommendation (Inget krav för valphänvisning)
 • Att avelsdjuren DNA testas för RCD4 varianten av ögonsjukdomen PRA.
  Anlagsbärare kan då användas på fri/normal.
 • Att avelsdjuren är ca 24 månader vid parningstillfället.
  För att undvika matadoravel (på en och samma hund), är högst två kullar innan fyllda 4 år en rekommendation.
 • Vi strävar efter att så många som möjligt gör mentalbeskrivningar (BPH).

Hälsorekommendationer för PON som inte går i avel.
• Alla PON bör höftledsröntgas efter ett års ålder
• Alla PON bör ögonlysas minst en gång (gärna mellan 2 och 5 års ålder)


Vid eventuella frågor, kontakta avelsrådet.