Bli medlem i PON Unionen


Som medlem i PON-Unionen får du:

2 st nummer av PON-Bladet/år

MEDLEMSAVGIFTER 2024:

Medlemskapet löper per kalenderår. Ordinarie medlem: 300 SEK. Familjemedlem:125 SEK.
Medlemsavgift för valköpare som betalas av uppfödare: 225 kr för innevarande samt nästkommande år.

Skickas via Swish: 123 665 43 05 eller insättes på Plusgiro: 461 79 51-1 Betalningsmottagare: PON-Unionen

Information for foreign members:
Plusgiro 461 79 51-1
IBAN SE07 9500 0099 6034 4617 9511
BIC NDEASESS

Vid insättning av medlemsavgift emaila medlemsansvarig Kristina Thelander din fullständiga adress så skickar vi ut välkomstbrev och det senaste numret av PON bladet till dig.
medlemsansvarig@ponunionen.se