PON-Unionen logo

AKTUELLA KULLAR

Aktuella Uppdateringar: 12 nov 2018 Tagit bort kullen född 25 maj 2018 hos Kennel Ambergini’s, alla valpar har fått hem!
7 nov 2018 Tagit bort kullen född 28 juni 2018 hos Pontastic, alla valpar har fått hem!
25 sept 2018
Tagit bort kullen född 3 juni hos Kennel Ambergini’s, alla valöpar har fått hem!
12 sept 2018
Tagit bort kullen född 19 juni hos Lovlipon, alla valpar har fått hem!
30 juli 2018 Tagit bort kullen född 7 maj 2018 hos Shaggy Shepherd´s, alla valpar har fått hem!


För närvarande finns inga valpkullar hos valphänvisaren!
PON-UNIONENS VALPHÄNVISARE:

Karin Johansson
Trökörna Krycklehult 3
467 93 Grästorp
Tel: 0514-27006
E-mail: valphanvisningen@ponunionen.se


PON-UNIONENS AVELSREKOMMENDATIONER

Som grund finns alltid SKK:s riktlinjer

KRAV (för att få valphänvisning)
• HD-status: A, B eller C Hund med C-höfter får endast paras med A.Ögonlysning: Alla avelsdjur skall ögonlysas före första parning. För hundar som fortsatt går i avel får inte ögonlysningen vara äldre än 2 år. Slutlysning vid 8 års ålder för de hundar som är DNA testade angående RCD4. Det finns lindriga förändringar som kan användas i avel, läs på SKKs hemsida under ögonsjukdomar vilka som gäller. Vid ögonsjukdomar som inte är listade av SKK gäller det som ögonlysaren har uppgett på ditt ögonprotokoll och det ska vara "Ej ärftlig" eller "genetisk betydelse okänd". Parning med fri individ rekommenderas i dessa fall. Är ni osäkra på vad som gäller kan ni kontakta avelsrådet.

Inavelsgraden skall vara så låg som möjligt och får ej överstiga 6,25%.

• Very Good i officiell klass på utställning.

• Vid parning med ej svenskregistrerade hundar gäller SKK:s bestämmelser med tillägg av ögonlysning som inte är äldre än ett år eller DNA test (RCD4).

REKOMMENDATION (Inget krav för valphänvisning)

• Att avelsdjuren DNA testas för RCD4 varianten av ögonsjukdomen PRA. Anlagsbärare kan då användas på fri/normal. Ponunionen registrerar DNA test test (RCD4 varianten) för PRA.

Kopia av dina provsvar skickas till Avelsråd Merja Nicklasson. 

Information och blanketter om hur du testar får du av merja-b@telia.com

• Att avelsdjuren är ca 24 månader vid parningstillfället. För att undvika matadoravel är 2 kullar innan fyllda 4 år en rekommendation.

• Avelsdjur med sköldkörtelsjuk förälder eller helsyskon bör testas innan parningen avseende TSH, FriT4, T4 och TgAA. Testet utförs tidigast vid fyllda 2 års ålder, därefter vid fyllda 4 år samt fyllda 6 år.

• Alla PON som fyllt 6 år och gått i avel bör testas för TgAA+TSH+Fritt T4/T4 och resultatet sändas för publicering.

Vi strävar efter att så många som möjligt gör mentalbeskrivningar (BPH).


UPPFÖDARE AV PON I SVERIGE: som är medlemmar i PON-Unionen!
PON-UNIONENS AVELSRÅD: Avelsrådet
FCI-STANDARDEN PÅ SVENSKA: hittar du här!
ALLMÄNT OM PON: finns här!

RASINFORMATIONSFOLDER OM PON: finns här, som pdf-fil

ANSÖKAN OM VALPHÄNVISNING/PLANERAD KULL: finns här.

"VAD SÄGER STANDARDEN OM PON" & ALLA SVENSKREGISTRERADE PON: finns här.


Hälsorekommendationer för PON som inte går i avel.

• Alla PON bör höftledsröntgas efter ett års ålder

• Alla PON bör ögonlysas minst en gång (gärna mellan 2 och 5 års ålder)

• Alla PON bör testas vid tre års ålder för TgAA+TSH+Fritt T4/T4 och resultatet sändas in till Örjan Nilsson för publicering i PON-Bladet.

Är du osäker så fråga gärna avelsrådet.

Svensk Meny
Webmaster@ponunionen.se