PON-Unionen logo

AKTUELLA KULLAR

Aktuella Uppdateringar:

21 mars 2019 Plockat bort kull född 17 jan 2019 hos Shaggy Shepherd´s, alla valparna har fått hem!
19 mars 2019
Plockat bort kull född 9 jan 2019 hos Lovlipon, alla valparna har fått hem!
14 mars 2019 Kull född
10 mars 2019 hos Sjöhemmets!
29 jan 2019 Kull född
28 januari 2019 hos Lovlipon!

20 dec 2018 Avelsrekommendationerna längre ned på sidan (ändring med fet stil): Slutlysningsår för ögonlysning har ändrats från 8 år till 7 år för de hundar som är DNA testade ang RCD4!

KULL FÖDD 10 MARS 2019 HOS SJÖHEMMETS
(4 hanar och 1 tik)

PAPPA
Lovlipon Dr Pepper
Lovlipon Dr Pepper
SE10411/2016
Född: 3 dec 2015

MAMMA
Sjöhemmets Piwo Glittrande Briljant
Sjöhemmets Piwo Glittrande Briljant
SE29720/2015
Född: 28 april 2015

UPPFÖDARE
SJÖHEMMETS
Annette Eskilsson
Värmeshult, Gustafsborg
331 74 Bor
Tel: 0370-65 3020 eller 073-401 66 40
E-post: sjohemmet@swipnet.se
Hemsida: www.sjohemmets.se
Blogg: dagbok.sjohemmets.se

KULL FÖDD 28 JANUARI 2019 HOS LOVLIPON
(4 hanar och 4 tikar)
1 tik är ännu inte tingad!

PAPPA
Pax Van De Hoge Rielen
NO UCH NORD JV-17 NORD V-18 SE JV-17 SE UCH Pax Van De Hoge Rielen
SE18704/2017
Född: 28 okt 2016

MAMMA
SE UCH Lovlipon Champis
SE UCH Lovlipon Champis
SE10416/2016
Född: 3 dec 2015

UPPFÖDARE
Lovlipon
Carola & Linda Lindekrans
Kyrksjövägen 5
761 97 Norrtälje
Tel: 070-7672748, 070-7672749
E-post:
carola.lindekrans@lovlipon.se
Linda.lindekrans@lovlipon.se
Hemsida: www.lovlipon.se
Facebook: https://www.facebook.com/kennellovlipon/
Vi finns på Instagram som kennellovlipon

PON-UNIONENS VALPHÄNVISARE:

Karin Johansson
Trökörna Krycklehult 3
467 93 Grästorp
Tel: 0514-27006
E-mail: valphanvisningen@ponunionen.se


PON-UNIONENS AVELSREKOMMENDATIONER

Som grund finns alltid SKK:s riktlinjer

KRAV (för att få valphänvisning)
• HD-status: A, B eller C Hund med C-höfter får endast paras med A.Ögonlysning: Alla avelsdjur skall ögonlysas före första parning. För hundar som fortsatt går i avel får inte ögonlysningen vara äldre än 2 år. Slutlysning vid 7 års ålder för de hundar som är DNA testade ang RCD4. Det finns lindriga förändringar som kan användas i avel, läs på SKKs hemsida under ögonsjukdomar vilka som gäller. Vid ögonsjukdomar som inte är listade av SKK gäller det som ögonlysaren har uppgett på ditt ögonprotokoll och det ska vara "Ej ärftlig" eller "genetisk betydelse okänd". Parning med fri individ rekommenderas i dessa fall. Är ni osäkra på vad som gäller kan ni kontakta avelsrådet.

Inavelsgraden skall vara så låg som möjligt och får ej överstiga 6,25%.

• Very Good i officiell klass på utställning.

• Vid parning med ej svenskregistrerade hundar gäller SKK:s bestämmelser med tillägg av ögonlysning som inte är äldre än ett år eller DNA test (RCD4).

REKOMMENDATION (Inget krav för valphänvisning)

• Att avelsdjuren DNA testas för RCD4 varianten av ögonsjukdomen PRA. Anlagsbärare kan då användas på fri/normal. Ponunionen registrerar DNA test test (RCD4 varianten) för PRA.

Kopia av dina provsvar skickas till Avelsråd Merja Nicklasson. 

Information och blanketter om hur du testar får du av merja-b@telia.com

• Att avelsdjuren är ca 24 månader vid parningstillfället. För att undvika matadoravel är 2 kullar innan fyllda 4 år en rekommendation.

• Avelsdjur med sköldkörtelsjuk förälder eller helsyskon bör testas innan parningen avseende TSH, FriT4, T4 och TgAA. Testet utförs tidigast vid fyllda 2 års ålder, därefter vid fyllda 4 år samt fyllda 6 år.

• Alla PON som fyllt 6 år och gått i avel bör testas för TgAA+TSH+Fritt T4/T4 och resultatet sändas för publicering.

Vi strävar efter att så många som möjligt gör mentalbeskrivningar (BPH).


UPPFÖDARE AV PON I SVERIGE: som är medlemmar i PON-Unionen!
PON-UNIONENS AVELSRÅD: Avelsrådet
FCI-STANDARDEN PÅ SVENSKA: hittar du här!
ALLMÄNT OM PON: finns här!

RASINFORMATIONSFOLDER OM PON: finns här, som pdf-fil

ANSÖKAN OM VALPHÄNVISNING/PLANERAD KULL: finns här.

"VAD SÄGER STANDARDEN OM PON" & ALLA SVENSKREGISTRERADE PON: finns här.


Hälsorekommendationer för PON som inte går i avel.

• Alla PON bör höftledsröntgas efter ett års ålder

• Alla PON bör ögonlysas minst en gång (gärna mellan 2 och 5 års ålder)

• Alla PON bör testas vid tre års ålder för TgAA+TSH+Fritt T4/T4 och resultatet sändas in till Örjan Nilsson för publicering i PON-Bladet.

Är du osäker så fråga gärna avelsrådet.

Svensk Meny
Webmaster@ponunionen.se