PON-Unionen logo

AKTUELLA KULLAR

Aktuella Uppdateringar: 5 juni 2018 Kull född 3 juni hos Kennel Ambergini’s!
31 maj 2018 Planerad kull
hos Pontastic, beräknad födsel är 30 juni 2018!
31 maj 2018 Planerad kull
hos Lovlipon, beräknad födsel är 23 juni 2018!
29 maj 2018 Kull född
25 maj 2018 hos Kennel Ambergini’s!
13 maj 2018 Kull född 7 maj 2018 hos Shaggy Shepherd´s!
KULL FÖDD 3 JUNI 2018: Kennel Ambergini’s
(6 hanar och 3 tikar)

Far
Jango
NHSB: 3056302
Amor Pon von den Friedenslinden ”Jango”
Född: 2016-04-30

Mor
Doris
SE53325/2014
Ambergini's Dancing Queen ”Doris"
Född: 2014-09-30

KENNEL AMBERGINI'S
Merja & Anders Nicklasson
Karlslund 20
447 91 Vårgårda
070-532 53 41
E-post: merja-b@telia.com
Hemsida: Amberginis.com


PLANERAD KULL: PONTASTIC
Beräknad födsel är 30 juni 2018

PAPPA
Cynamon Juhas Banciarnia
Cynamon Juhas Banciarnia "Cynek"
PKR.I-82371 D

MAMMA
Sjöhemmets Queen Caroline
Sjöhemmets Queen Caroline "Carro"
SE21977/2016
Född: 2016-03-23

UPPFÖDARE
Pontastic
Kicki Karlsson
Radhusvägen 6
380 41 Gullaskruv
Tel: 0481-32020
Mobil: 070-4945349
E-post kicki@pontastic.se
Hemsida: www.pontastic.se


PLANERAD KULL: LOVLIPON
Beräknad födsel är 23 juni 2018

PAPPA
Khiwa's PON Bajka-B-Izzak
DK UCH SE UCH Khiwa's PON Bajka-B-Izzak
DK10002/2012
Född: 2012-06-04

MAMMA
Greta Garbo Dziechcinek
SE UCH Lovlipon Dolly Parton
SE53793/2015
Född: 2015-10-11

UPPFÖDARE
Lovlipon
Carola & Linda Lindekrans
Kyrksjövägen 5
761 92 Norrtälje
Tel: 070-7672748, 070-7672749
E-post: carola.lindekrans@lovlipon.se
Hemsida: www.lovlipon.se
Blogg: lovlipon.bloggplatsen.se

KULL FÖDD 25 MAJ 2018: Kennel Ambergini’s
(3 hanar)

Far
Gazoil Du Clos De L’Igloo
SE27489/2013
Gazoil Du Clos De L’Igloo ”Diesel"
Född: 2011-09-21

Mor
Shaggy Shepherd's Ivriga Berta
SE44731/2015
Shaggy Shepherd's Ivriga Berta ”Berta"
Född: 2015-06-27

Kennel Ambergini’s
Merja & Anders Nicklasson
Karlslund 20
447 91 Vårgårda
070-532 53 41
E-post: merja-b@telia.com
Hemsida: Amberginis.com


KULL FÖDD 7 MAJ 2018: SHAGGY SHEPHERD'S
(1 hane och 2 tikar)

Far
Lovlipon DR Pepper
SE10411/2016
Lovlipon DR Pepper "Ramo"
Född: 2015-12-03

Mor
Bajaderka Dla Roggel Kontekst
SE57601/2016
Bajaderka Dla Roggel Kontekst "Bajka"
Född: 2015-05-13

SHAGGY SHEPHERD'S
Heléne Almqvist
Dragonvägen 20
691 53 Karlskoga
0586-57498 el 0705 135685
E-post: fyraben@hotmail.com
Blogg: ponhundar.wordpress.com
Hemsida: ponhundar.se


PON-UNIONENS VALPHÄNVISARE:

Karin Johansson
Trökörna Krycklehult 3
467 93 Grästorp
Tel: 0514-27006
E-mail: valphanvisningen@ponunionen.se


PON-UNIONENS AVELSREKOMMENDATIONER

Som grund finns alltid SKK:s riktlinjer

KRAV (för att få valphänvisning)
• HD-status: A, B eller C Hund med C-höfter får endast paras med A.Ögonlysning: Alla avelsdjur skall ögonlysas före första parning. För hundar som fortsatt går i avel får inte ögonlysningen vara äldre än 2 år. Slutlysning vid 8 års ålder för de hundar som är DNA testade angående RCD4. Det finns lindriga förändringar som kan användas i avel, läs på SKKs hemsida under ögonsjukdomar vilka som gäller. Vid ögonsjukdomar som inte är listade av SKK gäller det som ögonlysaren har uppgett på ditt ögonprotokoll och det ska vara "Ej ärftlig" eller "genetisk betydelse okänd". Parning med fri individ rekommenderas i dessa fall. Är ni osäkra på vad som gäller kan ni kontakta avelsrådet.

Inavelsgraden skall vara så låg som möjligt och får ej överstiga 6,25%.

• Very Good i officiell klass på utställning.

• Vid parning med ej svenskregistrerade hundar gäller SKK:s bestämmelser med tillägg av ögonlysning som inte är äldre än ett år eller DNA test (RCD4).

REKOMMENDATION (Inget krav för valphänvisning)

• Att avelsdjuren DNA testas för RCD4 varianten av ögonsjukdomen PRA. Anlagsbärare kan då användas på fri/normal. Ponunionen registrerar DNA test test (RCD4 varianten) för PRA.

Kopia av dina provsvar skickas till Avelsråd Merja Nicklasson. 

Information och blanketter om hur du testar får du av merja-b@telia.com

• Att avelsdjuren är ca 24 månader vid parningstillfället. För att undvika matadoravel är 2 kullar innan fyllda 4 år en rekommendation.

• Avelsdjur med sköldkörtelsjuk förälder eller helsyskon bör testas innan parningen avseende TSH, FriT4, T4 och TgAA. Testet utförs tidigast vid fyllda 2 års ålder, därefter vid fyllda 4 år samt fyllda 6 år.

• Alla PON som fyllt 6 år och gått i avel bör testas för TgAA+TSH+Fritt T4/T4 och resultatet sändas för publicering.

Vi strävar efter att så många som möjligt gör mentalbeskrivningar (BPH).


UPPFÖDARE AV PON I SVERIGE: som är medlemmar i PON-Unionen!
PON-UNIONENS AVELSRÅD: Avelsrådet
FCI-STANDARDEN PÅ SVENSKA: hittar du här!
ALLMÄNT OM PON: finns här!

RASINFORMATIONSFOLDER OM PON: finns här, som pdf-fil

ANSÖKAN OM VALPHÄNVISNING/PLANERAD KULL: finns här.

"VAD SÄGER STANDARDEN OM PON" & ALLA SVENSKREGISTRERADE PON: finns här.


Hälsorekommendationer för PON som inte går i avel.

• Alla PON bör höftledsröntgas efter ett års ålder

• Alla PON bör ögonlysas minst en gång (gärna mellan 2 och 5 års ålder)

• Alla PON bör testas vid tre års ålder för TgAA+TSH+Fritt T4/T4 och resultatet sändas in till Örjan Nilsson för publicering i PON-Bladet.

Är du osäker så fråga gärna avelsrådet.

Svensk Meny
Webmaster@ponunionen.se