PON-Unionens loggaAktuella kullar

Avelsrekommendationerna längre ned på sidan (ändring med fet stil):
Slutlysningsår för ögonlysning har ändrats från 8 år till 7 år för de hundar som är DNA testade ang RCD4.
Planerade valpar
Inga planerade kullar har rapporterats in - återkom senare.

 Födda Valpar
Kull född hos Ynnizin's

2 tikar och 5 hanar.

2 hanar kvar att tingas.

Spede ögonlyst 14/2 2018
Trollis ögonlyst 21/11 2017


 

 

Valphänvisare

Karin Johansson
Trökörna Krycklehult 3
467 93 Grästorp
Tel: 0514-27006
E-mail: valphanvisningen@ponunionen.se

Formulär ansökan om Valphänvisnings/Planerad kull
Blankett att ladda ner Valphänvisningsblankett.rtf (högerklicka och välj Spara länk som...)


PON-Unionens Avelsrekommendationer
Som grund finns alltid SKK:s riktlinjer

  KRAV (för att få valphänvisning)
 • HD-status:
  • A-höfter
  • B-höfter
  • C-höfter. Hund med C-höfter får endast paras med hund med A-höfter.
Det åligger varje enskild uppfödare och ägare till avelshund att utvärdera avkommans HD-resultat samt beakta detta i det fortsatta avelsarbetet.
För valpar från C-höftad förälder, kan andra försäkringsregler gälla för besvär relaterade till höfter.

 • Ögonlysning: Alla avelsdjur skall ögonlysas före första parning. För hundar som fortsatt går i avel får inte ögonlysningen vara äldre än 2 år. Slutlysning vid 7 års ålder för de hundar som är DNA testade för RCD4. Det finns lindriga förändringar som kan användas i avel, läs på SKKs hemsida under ögonsjukdomar vilka som gäller. Vid ögonsjukdomar som inte är listade av SKK gäller det som ögonlysaren har uppgett på ditt ögonprotokoll och det ska vara "Ej ärftlig" eller "genetisk betydelse okänd". Parning med fri individ rekommenderas i dessa fall. Är ni osäkra på vad som gäller kan ni kontakta avelsrådet.
 • Inavelsgraden skall vara så låg som möjligt och får ej överstiga 6,25%.
 • Very Good i officiell klass på utställning.
 • Vid parning med ej svenskregistrerade hundar gäller SKK:s bestämmelser med tillägg av ögonlysning som inte är äldre än ett år eller DNA test (RCD4).  REKOMMENDATION (Inget krav för valphänvisning)

 • Att avelsdjuren DNA testas för RCD4 varianten av ögonsjukdomen PRA. Anlagsbärare kan då användas på fri/normal.
 • Ponunionen registrerar DNA-testet (RCD4 varianten) för PRA.
 • Information och blanketter om hur du testar får du av Avelsrådet
 • Kopia av dina provsvar skickas till Avelsrådet Merja Nicklasson.
 • Att avelsdjuren är ca 24 månader vid parningstillfället.
  För att undvika matadoravel på en och samma hund, är max två kullar innan fyllda 4 år en rekommendation.
 • Avelsdjur med sköldkörtelsjuk förälder eller helsyskon bör testas innan parningen avseende TSH, FriT4, T4 och TgAA. Testet utförs tidigast vid fyllda 2 års ålder, därefter vid fyllda 4 år samt fyllda 6 år.
 • Alla PON som fyllt 6 år och gått i avel bör testas för TgAA+TSH+Fritt T4/T4 och resultatet sändas för publicering.
 • Vi strävar efter att så många som möjligt gör mentalbeskrivningar (BPH).


Hälsorekommendationer för PON som inte går i avel.

• Alla PON bör höftledsröntgas efter ett års ålder

• Alla PON bör ögonlysas minst en gång (gärna mellan 2 och 5 års ålder)

Är du osäker så fråga gärna avelsrådet.

 

Svensk Meny
Webmaster@ponunionen.se