PON-Unionen logo
PON-Unionens styrelse efter årsmötet 17 feb 2018
Ordförande:
Linda Lindekrans
Karby Byväg 18
761 73 Norrtälje
070-7672749
ordforande@ponunionen.se

Kassör:
Lena Snäll
Paris Gökväg 6
761 98 Norrtälje
070-7342846
kassor@ponunionen.se

Sekreterare:
Maria Aldén
Kyrkängsvägen 44
437 36 Lindome
sekreterare@ponunionen.se

Vice ordförande:
Heléne Almqvist
Dragonvägen 20
691 53 Karlskoga
070-685 74 98
Ordinarie-Helene-Almqvist@ponunionen.se

Övrig ordinarie ledamot:
Annette Eskilsson
Värmeshult, Sjöhemmet
330 15 Bor
0370-65 30 20
ordinarie-annette@ponunionen.se

Suppleanter:
Kristina Thelander
Hjälstad Prästbol
549 92 Moholm
0506-205 66
073-140 94 59
Suppleant-Kristina-Thelander@ponunionen.se

Katarina Karlberg
Skällinge By 16
432 99 Skällinge
Suppleant-Katarina-Karlberg@ponunionen.se

Nina Forsberg
Hasselvägen 7
691 44 Karlskoga
Suppleant-Nina-Forsberg@ponunionen.se

Revisorer:
Catarina Nordlöf
Stenkullavägen 35
439 53 Åsa
0340-651664
revisor-catarina@ponunionen.se

Anna-Karin Sjöström
Mannarp 434
305 61 Harplinge
035-310 52
Revisor-AnnaKarin-Sjostrom@ponunionen.se

Revisorsuppleanter:
Anders Nicklasson
Karlslund 20
447 91 Vårgårda

Carola Lindekrans
Kyrksjövägen 5
761 92 Norrtälje

Avelsråd:
Carola Lindekrans
Kyrksjövägen 5
761 92 Norrtälje
0176-17 999
avelsradet-carola@ponunionen.se

Valberedning:
Carola Lindekrans (sammankallande)
Kyrksjövägen 5
761 92 Norrtälje
0176-17 999
valberedning-carola@ponunionen.se

Kicki Karlsson
Radhusvägen 6
380 41 Gullaskruv
valberedning-kicki@ponunionen.se

Utställningskommitté:
Carola Lindekrans (sammankallande)
Kyrksjövägen 5
761 92 Norrtälje
0176-17 999
Utstallning-carola@ponunionen.se

Heléne Almqvist
Dragonvägen 20
691 53 Karlskoga

Nina Forsberg
Hasselvägen 7
691 44 Karlskoga


PON-UNIONENS VALPHÄNVISNING: finns här!
OM PON-UNIONEN: finns här!
PON-UNIONENS STADGAR: hittar du här, som pdf-fil!
UPPFÖDARE AV PON I SVERIGE: finns här!
PON-UNIONENS AVELSRÅD: Avelsrådet
FCI-STANDARDEN PÅ SVENSKA: hittar du här!
ALLMÄNT OM PON: finns här!

RASINFORMATIONSFOLDER OM PON: finns här, som pdf-fil

ANSÖKAN OM VALPHÄNVISNING/PLANERAD KULL: finns här.

"VAD SÄGER STANDARDEN OM PON" & ALLA SVENSKREGISTRERADE PON: finns här.

PON-UNIONENS MEDLEMSTIDNING PON-BLADET: information finns här.

PON-UNIONENS MEDLEMSSIDOR: finns här.

PON-UNIONENS LATHUND FÖR FÖRTROENDEVALDA: finns här.

SGVK: Läs mer här.


28 april 2018
webmaster@ponunionen.se