Deltagande PON vid PON-UNIONENS inofficiella utställning i Borås 28 juni 2003
Utställningskatalog
Resultat

01a-FrostaHernik
1 Frosta Hernik
01b-FrostaHeban
1b Frosta Heban
01c-FrostaHector
1c Frosta Hector
02-MoonlakesThordsCobolt
2 Moonlakes Thords Cobolt
03-MoonlakesCarinsOccra
3 Moonlakes Carins Occra
03+01c-ValparBirBim
3+1c Valpar Bir Bim
04a-OwlsNestBeautifulBonzo
4 Owls Nest Beautiful Bonzo
04b-EncosHero
4b Encos Hero
05-BergerLaMottesNobly
5 Berger LaMottes Nobly
06-YnnizinsMrBig-CalledByNature
6 Ynnizins Mr Big-Called By Nature
07-ScheffelfaltetsStrongSuperman
7 Scheffelfältets Strong Superman
08-ScheffelfaltetsTeddybearTrojjj
8 Scheffelfältets Teddybear Trojjj
09-YnnizinsLittleJohnny
9 Ynnizins Little Johnny
10-SuchBergerLaMottesPantera
10 Such Berger La Mottes Pantera
12-DkchSuchIntchPon-JoyAlban
12 Dkch, Such, Intch Pon-Joy Alban
13-SuchScheffelfaltetsOriginalOscar
13 Such Scheffelfältets Original Oscar
14-SuchNuchNv-99YnnizinsMseurFripoville
14 Such Nuch Nv-99 Ynnizins Mseur Fripoville
15-SuchDkchSfchNordchLudworthSnowmanAtFoxearth
15 Such Dkch Sfch Nordch Ludworth Snowman At Foxearth
17-AmberginisVanilla-Queen
17 Amberginis Vanilla-Queen
18-EncosCissi
18 Encos Cissi
19-OwlsNestBeautifulCherrie
19 Owls Nest Beautiful Cherrie
20-OwlsNestBeautifulEffie
20 Owls Nest Beautiful Effie
21-SjohemmetsDilbaAintSheSweet
21 Sjöhemmets Dilba Aint She Sweet
22-SjöhemmetsDoraCatchTheMoon
22 Sjöhemmets Dora Catch The Moon
23-BergerLaMottesNadja
23 Berger La Mottes Nadja
25-FrostaHelga
25 Frosta Helga
26-JagodasBasniowyPon
26 Jagodas Basniowy Pon
27-Pon-JoyDzille
27 Pon-Joy Dzille
28-LpKoradBergerLaMottesPepsina
28 Lp Korad Berger La Mottes Pepsina
29-HundsAfFlippi
29 Hunds Af Flippi
30-YnnizinsFlyOnTheWingsOfLove
30 Ynnizins Fly On The Wings Of Love
31-Xara-S-DeMarotte
31 Xara (s) De Marotte
32-SuchFrostaHeffaklump
32 Such Frosta Heffaklump
33-IntchSv-99HoneysucleEnchantingEve
33 Intch Sv-99 Honeysucle Enchanting Eve
34-SuchHoneysucleFaithfulFilippa
34 Such Honeysucle Faithful Filippa
35-SuchOldFashionLegendOfTheFall
35 Such Old Fashion Legend Of The Fall
36-SfchNuchSuchYnnizinsMamzelleGinette
36 Sfch Nuch Such Ynnizins Mamzelle Ginette
37-SuchFrostaRosmarin
37 Such Frosta Rosmarin
38-DkchSuchIntchPrzyzbaZWielgowa
38 Dkch Such Intch Przyzba Z Wielgowa
39-Avelsklass-DkchSuchIntchPon-JoyAlban
39 Avelsklass
Dkch Such Intch Pon-Joy Alban
40-Avelsklass-SuchDkchSfchNordchLudworthSnowmanAtFoxearth
40 Avelsklass
Such Dkch Sfch Nordch Ludworth Snowman At Foxearth
BirBimPon-unionens-utst2003
Bir + Bim
KennelFrosta
Kennel Frosta
KennelYnnizins
Kennel Ynnizins
Lyd1-BergerLaMottesNadja
Lyd1 Berger La Mottes Nadja
Lyd2-SuchDkchSfchNordchLudworthSnowmanAtFoxearth
Lyd2 Such Dkch Sfch Nordch Ludworth Snowman At Foxearth
Lyd3-SuchScheffelfaltetsEccentricE-Type
Lyd3 Such Scheffelfältets Eccentric E-Type
Lyd4-BergerLaMottesPlatini
Lyd4 Berger La Mottes Platini
Lyd5-LpKoradBergerLaMottesPepsina
Lyd5 Lp Korad Berger La Mottes Pepsina
Samkvam-01
Gemensam middag
Samkvam-02
Gemensam middag
Samkvam-03
Gemensam middag
Samkvam-04
Gemensam middag
Samkvam-05
Gemensam middag
Samkvam-06
Gemensam middag

UTSTÄLLNINGSKATALOG
för PON-UNIONENS officiella lydnadsprov och inofficiella utställning i Borås 28 juni 2003

Utställningen sker i samarrangemang med Södra Älvsborgs Kennelklubb (SÄKK) vilket betyder att den är
underställd SÄKK:s bestyrelse samt kommissarie och därmed gäller SKK:s utställningsbestämmelser.

OBS! Kontakta gärna representanter för PON-UNIONEN i första hand om problem skulle uppstå eller om Ni undrar
ö ver något, i andra hand SÄKK:s bestyrelse.

SÄKK samt PON-UNIONEN fritar sig och sina funktionärer från allt ansvar för skada eller förlust som kan uppstå
för hundägaren i samband med utställningen. Detsamma gäller skada vilken förorsakats av hund under pågående
utställning, såvida det ej kan ledas till bevis, att skadan varit av uppenbart bristande utställningsarrangemang.

Ansvaret för kataloguppgifternas riktighet åvilar numera helt anmälaren. Katalogen trycks nämligen direkt efter
anmälningsblanketten utan att denna kontrollerats eller korrigeras av arrangören.

SPONSORER
4-TASSAR
DOGGY
LUPUS FODERIMPORT
MELITTA
ROYAL-CANIN
SEB
SKANSKA
SKYDDA
SVELAND FÖRSÄKRING
VASCO
skänker hederspriser och lotterivinster

VANDRINGSPRISER
MAUI´S VP till BÄSTA LYDNADSPON
KRISTINA PURENS VP till BIR = BEST IN SHOW
OLLES VP till BIR = BEST IN SHOW
BRIGHTWHITES VP till BIM
FROSTAS VP till BÄSTA VETERAN
FREDRIKS VP till BÄSTA VALP
GILAS VP till UPPFÖDAREN AV BÄSTA SVENSKFÖDDA TIK med lång svans

Lydnadstävlingen startar klockan 09.30. /Lottning klockan 09.15./
Domare: Åke Claesson. Tävlingsledare: Marianne Claesson.

Inofficiell utställning beräknas starta cirka klockan 10.30.
Domare: Louise Gävert-Asplund
Ringsekreterare: Berit Uhlen-Svensson och Marianne Calviche.

Ansvarig för PON-unionens utställning: Claes Vadeby


OFFICIELLT LYDNADSPROV

Klass 1
1. BERGER LA MOTTE´S NADJA
Reg. S-57965/2001 Född 2001-11-04
Förare: Florence Andersson, Tvååker

2. SUCH, DKCH, SFCH, NORDCH, LUDWORT SNOWMAN AT FOXEARTH
Reg. S-54307/96 Född 1996-02-06
Förare: Kattis Karlberg, Skällinge

3. SUCH SCHEFFELFÄLTETS ECCENTRIC E-TYPE
Reg. S-11059/97 Född 1996-11-20
Förare: Allan Fält, Lilla Edet


Klass 2
4. BERGER LA MOTTE´S PLATINI
Reg. S-12724/2000 Född 1999-12-19
Förare: Kennet Gustafsson, Tvååker


Klass 3
5. LP KORAD BERGER LA MOTTE´S PEPSINA
Reg. S-12726/2000 Född 1999-12-19
Förare: Ingela Dahlqvist, Halmstad

INOFFICIELL UTSTÄLLNING

HANHUND 4 - 6 MÅN VALPAR
1. FROSTA HERNIK
Reg. S-19124/2003 Född 2003-02-12
E. Such, Dkch, Sfch, Nordch, Ludworth Snowman at Foxearth
U. Such Frosta Heffaklump
Uppfödare: Gunvor Bergström, Kvänum
Ägare: Heléne Johansson, Ljungskile

1b. FROSTA HEBAN
Reg. S-19123/2003 Född 2003-02-12
E. Such, Dkch, Sfch, Nordch, Ludworth Snowman at Foxearth
U. Such Frosta Heffaklump
Uppfödare: Gunvor Bergström, Kvänum
Ägare: Ann Magnusson, Göteborg

1c. FROSTA HECTOR
Reg. S-19121/2003 Född 2003-02-12
E. Such, Dkch, Sfch, Nordch, Ludworth Snowman at Foxearth
U. Such Frosta Heffaklump
Uppfödare: Gunvor Bergström, Kvänum
Ägare: Sara Bodehag, Töreboda

HANHUND 6 - 9 MÅN
2. MOONLAKE´S THORDS COBOLT
Reg. S-10746/2003 Född 2002-11-17
E. SV-01, Intch, Flinkbein Nokaut
U. Old Fashion Needles and Pins
Uppfödare: Bengt och Monika Sjödin, Rånäs
Ägare: Carola Lindekrans, Lidingö

TIK 6 - 9 MÅN
3. MOONLAKE´S CARINS OCCRA
Reg. S-10743/2003 Född 2002-11-17
E. SV-01, Intch, Flinkbein Nokaut
U. Old Fashion Needles and Pins
Uppfödare: Bengt och Monika Sjödin, Rånäs
Ägare: Monika Sjödin, Rånäs

HANHUND JUNIORKLASS
4. OWLS NEST BEAUTIFUL BONZO
Reg. S-36460/2002 Född 2002-05-03
E. Dkch, Such, Intch, Pon-Joy Alban
U. Intch Honeysucle Enchanting Eve
Uppfödare och ägare: Gunnel Vadeby, Ljungsbro

4b. ENCOS HERO
Reg. S-37567/2002 Född 2002-05-06
E. Scheffelfältets Swedish Sensation
U. Such, Nuch Glamorous Gloria
Uppfödare: Sylvi Nilsson, Lars-Erik Nilsson, Linda Nilsson, Kungsbacka
Ägare: Christina Brattchöld, Lindome

UNGHUNDSKLASS HANAR
5. BERGER LA MOTTE´S NOBLY
Reg. S-57962/2001 Född 2001-11-04
E. Frch, Nourak du clos Baziliciens
U. Such, Dkch, Scheffelfältets Gifted Grace
Uppfödare: Marianne och Aki Hajanen, Varberg
Ägare: Anna Andersson, Gånghester

6. YNNIZIN´S MR BIG - CALLED BY NATURE
Reg. S-16852/2002 Född 2002-01-18
E. Such, Dkch, Sfch, Nordch, Ludworth Snowman at Foxearth
U. Sjöhemmets Amalia Four Seasons
Uppfödare: Kattis Karlberg, Skällinge
Ägare: Jenny Fors, Falkenberg

ÖPPEN KLASS HANAR
7. SCHEFFELFÄLTETS STRONG SUPERMAN
Reg. S-11416/2001 Född 2000-11-05
E. Uryil de Marotte
U. Such Flinkbein Jedynka
Uppfödare: Elisabeth Scheffel, Kungsbacka
Ägare: Allan Fält, Lilla Edet

8. SCHEFFELFÄLTETS TEDDYBEAR TROJJJ
Reg. S-25784/2001 Född 2001-03-13
E. Scheffelfältets Atletiska Apasz
U. Scheffelfältets Memory Mary
Uppfödare: Elisabeth Scheffel, Kungsbacka
Ägare: Ragna Hellberg, Fjärås

9. YNNIZIN´S LITTLE JOHNNY
Reg. S-25008/2001 Född 2001-03-11
E. Dkch, Such, Intch, Pon-Joy Alban
U. Sfch, Nuch, Such Ynnizi´s Mam´zelle Ginette
Uppfödare: Kattis Karlberg, Skällinge
Ägare: Cecilia Karlberg, Mora

CHAMPIONKLASS HANAR
10. SUCH BERGER LA MOTTE´S PANTERA
Reg. S-12725/2000 Född 1999-12-19
E. Ugor Van Het Breevenhof
U. Such Dkch Scheffelfältets Gifted Grace
Uppfödare: Marianne och Aki Hajanen, Varberg
Ägare: Petra Andersson, Varberg

12. DKCH, SUCH, INTCH PON-JOY ALBAN
Reg. DKK-01783/99 Född 1999-01-28
E. Nlch Fornal Z Gangu Dlugich
U. Dkch, Such, Intch Przyzba Z Wielgowa
Uppfödare och ägare: Susanne Schou, Slagelse, Danmark

13. SUCH SCHEFFELFÄLTETS ORIGINAL OSCAR
Reg. S-51609/99 Född 1999-09-10
E. Such Scheffelfältets Genial Gambler
U. Such Flinkbein Jedynka
Uppfödare: Elisabeth Scheffel, Kungsbacka
Ägare: Kristina Thelander, Moholm

14. SUCH, NUCH, NV-99, YNNIZIN´S M´SEUR FRIPOVILLE
Reg. S-49471-98 Född 1998-09-17
E. Luxch, Frch, Intch, Evw-96, Such, SV-97, Hector de la Prairie du Chateau
U. Such, Nuch, Ariadne
Uppfödare: Kattis Karlberg, Skällinge
Ägare: Cecilia Karlberg, Mora

VETERANKLASS HANAR
15. SUCH, DKCH, SFCH, NORDCH, LUDWORTH SNOWMAN AT FOXEARTH
Reg. S- 54307/96 Född 1996-02-06
E. Foxearth Fable
U. Ludworth Easter Hail
Uppfödare: Mrs V. Stott, England
Ägare: Kattis Karlberg, Skällinge

TIKAR JUNIORKLASS
17. AMBERGINI´S VANILLA-QUEEN
Reg. S-53328/2002 Född 2002-09-14
E. Luch Exquisite Wonder Nourack
U. Such, Sfch, Nuch, Ynnizin´s mam´zelle Ginette
Uppfödare och ägare: Merja Björklund, Vårgårda

18. ENCOS CICCI
Reg. S-37565/2002 Född 2002-05-06
E. Scheffelfältets Swedish Sensation
U. Such, Nuch, Glamorous Gloria
Uppfödare: Sylvi Nilsson, Lars-Erik Nilsson, Linda Nilsson, Kungsbacka
Ägare: Dominika Borg, Lindome

19. OWLS NEST BEAUTIFUL CHERRIE
Reg. S-36461/2002 Född 2002-05-03
E. Dkch, Such, Intch Pon-Joy Alban
U. Intch Honeysucle Enchanting Eve
Uppfödare: Gunnel Vadeby, Ljungsbro
Ägare: Anette Lundgren, Linköping

20. OWLS NEST BEAUTIFUL EFFIE
Reg. S-36463/2002 Född 2002-05-03
E. Dkch, Such, Intch Pon-Joy Alban
U. Intch Honeysucle Enchanting Eve
Uppfödare: Gunnel Vadeby, Ljungsbro
Ägare: Chris Andelius, Linköping

21. SJÖHEMMETS DILBA AIN´T SHE SWEET
Reg. S-32894/2002 Född 2002-04-27
U. Shaggy Shepherd´s Cepheus
U. Such Blue & White Fauna
Uppfödare: Annette Eskilsson, Bor
Ägare: Marie Sols, Jönköping

22. SJÖHEMMETS DORA CATCH THE MOON
Reg. S-32896/2002 Född 2002-04-27
U. Such Shaggy Shepherd´s Cepheus
E. Such Blue & White Fauna
Uppfödare: Annette Eskilsson, Bor
Ägare: Annica Sandberg, Vallda

UNGHUNDSKLASS TIKAR
23. BERGER LA MOTTE´S NADJA
Reg. S-57965/2001 Född 2001-11-04
E. Frch Nourak du clos Baziliciens
U. Such Dkch Scheffelfältets Gifted Grace
Uppfödare: Marianne och Aki Hajanen, Varberg
Ägare: Florence Andersson, Tvååker

25. FROSTA HELGA
Reg. S-10885/2002 Född 2001-11-27
E. Such, Dkch, Sfch, Nordch Ludworth Snowman at Foxearth
U. Such Frosta Heffeklump
Uppfödare: Gunvor Bergström, Kvänum
Ägare: Kattis Karlberg, och Gunvor Bergström

26. JAGODAS BASNIOWY PON
Reg. S-50496/2002 Född 2001-12-16
E. Flinkbein Kompletny-Pon
U. Xsarna Van Het Goralenhof
Uppfödare: Mervi Savolainen, Finland
Ägare: Kattis Karlberg, Skällinge

27. PON-JOY DZILLE
Reg. DKK- 05018/2002 Född 2002-03-08
E. Plch, Dchklb, Dchvdh, Intch Rapier Z Wielgowa
U. Dkch, Such, Intch Przyzba Z Wielgowa
Uppfödare och ägare: Susanne Schou, Slagelse, Danmark

ÖPPEN KLASS TIKAR
28. LP KORAD BERGER LA MOTTE´S PEPSINA
Reg. S-12726/2000 Född 1999-12-19
E. Ugor van het Breevenhof
U. Such Scheffelfältets Gifted Grace
Uppfödare: Maranne och Aki Hajanen, Varberg
Ägare: Ingela Dahlqvist, Halmstad

29. HUND´S AF FLIPPI
Reg. S-27201/99 Född 1999-03-17
E. Oxåker´s Ali-L
U. Such Oxåker´s Fela
Uppfödare: Marie-Anne Eliasson-Kristensson, Dingle
Ägare: Inger Ekelin, Borås.

30. YNNIZIN´S FLY ON THE WINGS OF LOVE
Reg. S-25002/2001 Född 2001-03-11
E. Dkch, Such, Intch Pon-Joy Alban
U. Such, Sfch, Nuch Ynnizin´s mam´zelle Ginette
Uppfödare:Kattis Karlberg, Skällinge
Ägare: Pia Bondesson, Eggvena, Herrljunga

31. XARA (S) DE MAROTTE
Reg. S-10583/2002 Född 2000-06-07
E. Uryil (S) de Marotte
U. Sarah (L) de Marotte
Uppfödare: Elfride Lassen, Tyskland
Ägare: Elisabeth Scheffel, Kungsbacka


CHAMPIONKLASS TIKAR
32. SUCH FROSTA HEFFAKLUMP
Reg. S-45461/99 Född 1999-06-28
E. Euw-96, Sv-97, Such, Intch, Luxch, Frch Hector De La Praire Du Chateau
U. Such Frosta Rosmarin
Uppfödare och ägare: Gunvor Bergström, Kvänum

33. INTCH SV-99 HONEYSUCLE ENCHANTING EVE
Reg. S-43378/97 Född 1997-07-12
E. Flinkbein Huczek
U. Intch Honeysucle Bertha
Uppfödare: Kristian Purens, Mölnlycke
Ägare: Gunnel Vadeby, Ljungsbro

34. SUCH HONEYSUCLE FAITHFUL FILIPPA
Reg. S-51857/99 Född 1999-09-19
E. Noel De Marotte
U. Such Honeysucle Dawn
Uppfödare: Kristina Purens, Mölnlycke
Ägare: Vibeke Bolin, Ingelstad

35. SUCH OLD FASHION LEGEND OF THE FALL
Reg. S-17939/99 Född 1999-02-03
E. Such Sekacz Wielgowa
U. Such Old Fashion Escapada
Uppfödare: Eva Johnsson, Tobo
Ägare: Anne Fredriksson, Skövde

36. SFCH, NUCH, SUCH YNNIZIN´S MAM´ZELLE GINETTE
Reg. S-49472/98 Född 1998-09-17
E. Luxch, Frch, Intch Euw-96 Such, Sv-97 Hector de la Praire du Chateau
U. Such, Nuch Adriade
Uppfödare: Kattis Karlberg, Skällinge
Ägare: Merja Björklund, Vårgårda


VETERANKLASS TIKAR
37. SUCH FROSTA ROSMARIN
Reg. S-18870/95 Född 1995-01-26
E. Estherjay Wild Basil
U. Such Megflocks Fragipani
Uppfödare: Gunvor Bergström, Kvänum
Ägare: Torbjörn Persson, Västerås

38. DKCH, SUCH, INTCH PRZYZBA Z WIELGOWA
Reg. DKK 02222/96 Född 1995-06-24
E. Frykas z Wielgowa
U. Roza
Uppfödare: Janusz Zerebecki, Polen
Ägare: Susanne Schou, Slagelse, Danmark


AVELSKLASS
39. DKCH, SUCH, INTCH PON-JOY ALBAN
Reg. DKK-01783/99 Född 1999-01-28
E. Nlch Fornal z Gangu Dlugich
U. Dkch, Such, Intch Przyzba z Wielgowa
Uppfödare och ägare: Susanne Schou, Slagelse, Danmark
Skall tävla med 4 st av nr 4, 9, 19, 20 och 30.

40. SUCH, DKCH, SFCH, NORDCH LUDWORTH SNOWMAN AT FOXEARTH
Reg. S-54307/96 Född 1996-02-06
E. Foxearth Fable
U. Ludworth Easter Hail
Uppfödare: Mrs V. Stott, England
Ägare: Kattis Karlberg, Skällinge
Skall tävla med 4 st av nr 1, 1b, 1c, 6, 24 och 25.

UPPFÖDARKLASS
Kennel Frosta tävlar med 4 st av nr 1, 1b, 1c, 24, 25, 32 och 37.

Kennel Ynnizin tävlar med 4 av nr 6, 9, 14, 30 och 36.

RESULTAT

OFFICIELLT LYDNADSPROV
PON-träffen 28 juni 2003
Domare: Åke Claesson
Antal PON: 5 st
Bästa lydnadsPON 2003 & Vinnare av Maui’s VP & Vinnare Klass 3
1:a pris 286 poäng
LP Korad Berger La Motte’s Pepsina
Förare Ingela Dahlqvist, Halmstad
VINNARE KLASS 2
1:a pris 173,5 poäng
Berger La Motte’s Platini
Förare Kennet Gustafsson, Tvååker
VINNARE KLASS 1
1:a pris 168 poäng
SUCH, DKCH, SFCH, NORDCH, Ludworth Snowman At Foxearth
Förare Kattis Karlberg, Skällinge
2:a KLASS 1
1:a pris 165 poäng
Berger La Motte’s Nadja
Förare Florence Andersson, Tvååker
3:a KLASS 1
0:pris 85,5 poäng
SUCH Scheffelfältets Eccentric E-type
Förare Allan Fält, Lilla Edet

BORÅS PON RASSPECIAL
INOFFICIELL UTSTÄLLNING, 28 JUNI 2003

Domare: Louise Gävert-Asplund
Antal PON: 38 st
BIR + Bästa Veteran
Such Dkuch Finuch Norduch
Ludworth Snowman At Foxearth
Kattis Karlberg, Skällinge
BIM + Bästa Veteran i motsatt kön
Intuch Dkuch Such De & Vdhch Nlch Przyzba z Wielgowa
Susanne Schou, SlagelseDanmark
Bästa Valp
Frosta Hector
Sara Bodehag, Töreboda
BIM-Valp
Moonlake´s Carin´s Occra
Monika Sjödin, Rånäs
Bästa Avelsgrupp
Intuch Dkuch Such Vdhch Dech Pon-Joy Alban
Susanne Schou, SlagelseDanmark
Bästa Uppfödargrupp
Kennel Ynnizin’s
Kattis Karlberg, Skällinge

English Startpage Svensk Startsida