PON-Unionens logga
PON-Unionens PRA-fond

PON-unionen har inrättat en PRA-fond till förmån för den PRA-forskning som bedrivs av Professor Kristina Narfström.

Pengarna går oavkortat till Professor Kristina Narfströms PRA-forskning på PON.

Skänk en gåva till vår PRA-fond.
Pengarna sätts in på PON-unionens plusgiro 46 17 951-1 och märk med PRA.fond och namn på den som skänkt pengar.
Alla gåvor stora eller små är VÄLKOMNA!

Vill Du veta mer om PRA hos våra PON
läs under PRA-projekt.

Har Du frågor om vår PRA-fond?
Kontakta Annette Eskilsson – ansvarig för PON-unionens PRA-projekt:
Tel: 0370-653020 eller email: pra-fonden@ponunionen.se
Vi kommer att namnge alla som skänker pengar till vår PRA-fond.

Hittills har PRA-fonden fått pengar från:
Lena Snäll
Anders Nicklasson
Ynnizin's kennel
Sjöhemmets kennel
Gunnel Vadeby
Kennel Ambergini's
Borgåkers kennel
Ässtorps kennel
Annette Eskilsson
Kennel Lovlipon
Lena Jörgensen
Mioko Minoura
PON-Unionen

1 nov 2012
webmaster@ponunionen.se
Svensk Meny