Brightwhite's Hush-Hush
SE UCH, NO UCH Brightwhite's Hush-Hush "Nova", Sweden