PON-Unionen logo
PON-Bladet

PON-Bladet är PON-Unionens medlemstidning, den utges 2 ggr per år.

Redaktör:
Merja Nicklasson
Karlslund 20
447 91 Vårgårda
ponbladet@ponunionen.se

Material till PON-Bladet
Mejl: ponbladet@ponunionen.se

Manusstopp
Manusstopp 1 = 2 maj
Manusstopp 2 = 2 november

Annonspriser (Annonsen skall vara betald senast på datumet för manusstoppet):
Medlemmar betalar 100:- för helsida eller 60:- för halvsida,icke medlemmar betalar 200:- för helsida.
1:a Championannonsen är gratis.

Adressändringar
Mejla till: adressandring@ponunionen.se

10 maj 2019
Svensk Meny
webmaster@ponunionen.se