Välkommen till PON-unionen
2020-05-18 Hanhundslistan uppdaterad.

2020-03-29
Information från SKK


Aktuella åtgärder som Svenska Kennelklubben vidtagit med anledning av coronavirusets spridning. Läs mer på skk.se  
CS uttalar att ingen klubborganiserad verksamhet ska genomföras av någon klubb inom SKK-organisationen.
Enda undantaget från detta är verksamhet där högst tio personer samtidigt förväntas befinna sig på samma plats
utomhus och där de närvarande personerna inte har rest dit från andra delar av landet eller utlandet.
Detta gäller från och med nu till och med 31 maj 2020. Beslutet kan vid behov förlängas.
Med klubborganiserad verksamhet avses all form av tävlingsverksamhet, utbildning, träffar, promenader och liknande.


2020-03-04
Nya styrelsen
Uppdaterad