PON-Unionens logga
Mentalbeskrivning – Hur går det till?
Möt Fiona och hennes matte Karin under en mentalbeskrivning.

Videos från Mentalbeskrivning av "Fiona" (Cedarina Barbeque Sauce), ägare Karin Johansson, Grästorp
Datum: 18 sept 2010 Plats: Herrljunga Brukshundklubb Testledare: Inger Russberg Arrangör: Merja Nicklasson
Mentalbeskrivningens olika moment med kommentarer. Observera att vissa moment saknas & många är förkortade.
1a.Kontakt hälsning
1b.Kontakt samarb.
1c.Kontakt hantering

Kontakt/socialitet
Beskrivaren iakttar hundens reaktioner via kontakt och samarbete med en främmande människa.
Man tittar också på hur hunden låter sig hanteras av en testledare.

2a.Lek 1 leklust
2b.Lek 1 gripande
2c.Lek 1 grip/dragk

Lek/lekfullhet
Beskrivaren tittar på hundens vilja att samarbeta med en människa genom att titta på lusten att jaga ifatt och gripa en trasa samt hur engagerad den är i leken.

3a 1.Förföljande
3a 2.Förföljande
3b 1.Gripande
3b 2.Gripande

Jaktlust/Förföljande
Beskrivaren tittar på hundens intresse att följa efter bortflyende föremål, hur snabbt den startar och vad den gör med föremålet när den hittar det.

4.Aktivitet

Aktivitet
I momentet aktivitetsnivå tittar beskrivaren på hur hunden beter sig i ett passivt tillstånd, där ägaren står helt still med hunden kopplad. Här reagerar hundar olika, men önskvärt är att hundar kan koppla av i en passiv situation trots att den har varit aktiv precis innan.

5a.Avst.lek intresse
5b.Avst.lek hot/aggr
5c.Avst.lek nyfiken
5d.Avst.lek leklust
5e.Avst.lek samarb.

Nyfikenhet/intresse
Beskrivaren tittar på hundens nyfikenhet, vilja och mod att lämna sin ägare för att undersöka det som nyss hänt och eventuellt vara aktiv med vad som kan ha uppfattats som skrämmande. Man beskriver även hundens intresse för att inleda eller besvara lekinvit med en funktionär på avstånd från ägaren.

6a.Överr. rädsla
6b.Överr. hot/agg
6c.Överr. nyfikenhet
6d.Överr. kv. rädsla
6e.Överr. kv. intr.

Rädsla
Det kan vara rationellt för hunden att bli rädd om den utsätts för ett plötsligt hot, som i ett moment då en overall plötsligt dras upp framför hunden. Det är också viktigt att rädslan släpper när överraskningen/hotet upphör och att hunden slappnar av och kanske till och med visar nyfikenhet för det som skett. Detta, samt hur mycket stöd hunden söker från sin förare, tittar beskrivaren på i flera moment.

7a.Ljud rädsla
7b.Ljud nyfikenhet
7c.Ljud kv. rädsla
7d.Ljud kv. intresse

Rädsla ljud
Som ovan på punkt 6, men man utsätts för ett plötsligt skrammel.

8a.Spöken hot/agg
8b.Spöken kontroll
8c.Spöken rädsla
8d.Spöken nyfikenhet
8e.Spöken kontakt

Hot
I det här momentet använder man funktionärer utklädda till spöken för att se hur hunden reagerar på okända hot som långsamt närmar sig hunden. Beskrivaren tittar på hur hunden står emot hotet, om den vill försvara sig eller sin förare, samt om hunden visar intresse att undersöka spökena efter att dessa slutat agera hotfullt.

9a.Lek 2 leklust
9b.Lek 2 gripande
10.Skott

Skott
På ett MH beskriver man om hunden är skottberörd både under lek med ägaren och i passivt tillstånd.


Om du undrar över något om PON och Mentalbeskrivning, kontakta gärna Merja Nicklasson: mentalbeskrivning@ponunionen.se

16 mars 2011
Svensk Meny

webmaster@ponunionen.se