PON-Unionens logga

DIVERSE

SGVK
(Svenska Gårds – och Vallhundsklubben)
Läs mer om SGVK här!

VAD SÄGER STANDARDEN OM PON?
Del 1 + Del 2 + Del 3 + Del 4 + Del 5 + Del 6

Stor fil (6 megabyte):
Del 1 + 2 + 3 + 4: Del 1 fanns i PON-Bladet nummer 4-2007, Del 2: PON-Bladet nummer 1-2008, Del 3 i PON-Bladet nummer 2-2008 & Del 4 i PON-Bladet 3-2008 Del-5 i nummer 4-2008 & Del 6 i 1-2009

Liten fil (630 kilobyte):
Finns här


INTRESSEANMÄLAN SLU FORSKNINGSPROJEKT
I PON-Bladet nummer 4-2008 kunde du läsa om forskningen som SLU bedriver och som du som är PONägare hade möjlighet att deltaga i.
Läs mer här.

PON-UNIONENS RASINFORMATIONSFOLDER
A4 format, finns här (version 21 mars 2015) .

29 april 2017

webmaster@ponunionen.se