Utställnings Kritiker för 2014 och senare!

Filerna är i PDF format och lösenordsskyddade, du hittar lösenordet i PON-Bladet.

Foxit Reader är ett program, som kan öppna PDF-filer, LADDA HEM GRATIS versionen här!

Utställningskritikerna för 2017 är ännu inte komplett, fler kommer!

Näst senaste uppdateringen (renskrivningen) av utställningskritiker är gjord av Carola Lindekrans.
Hon har renskrivit Älvsjömässan 2015 och alla kritiker från 2016, inklusive rasspecialen i Borås.
Många av de nya kritikerna finns tidigare, som inskannade original kritiklappar, men har nu renskrivits av Carola.
Dessa skannade kritiker finns kvar för nedladdning men jag rekommenderar de renskrivna, som är mycket lättare att läsa!
Tack Carola för allt arbete du lagt ned med att tyda de många gånger svårlästa kritikerna!

 

UppdateratLadda hem Utställningskritiker för
15 mars 2018 Utställningskritiker för PON 2017 Del-1
20 jan 2018 Älvsjömässan 2015 samt 2016 års utställningskritiker är renskrivna
12 dec 2016 PON-Unionens rasspecial 3 juli 2016 Borås: Utställningskritikerna är skannade! Filstorlek: 7,7 megabyte
2 nov 2015 PON-Unionens rasspecial 28 juni 2015 Borås: Utställningskritikerna!
2 nov 2015 UtställningsKritiker för 2014 och 2015
7 oktober 2014 PON-Unionens rasspecial 29 juni 2014 Borås: Utställningskritiker!
6 oktober 2014 UtställningsKritiker 2014

webmaster@ponunionen.se