PON-Unionen logo
BLI MEDLEM
    PON-Unionen
  • bildades 1989.
  • är en rasklubb underställd specialklubben SGVK.
  • informerar om rasen Polski Owczarek Nizinny.
  • ger avelsrådgivning.
  • har valphänvisning.
  • ordnar rasträffar.
  • utger PON Bladet 2 gånger per år.

PON-Unionens adress:

PON-Unionen
c/o Lena Linse
Lenhovdavägen 42
382 75 Gullaskruv
sekreterare@ponunionen.se

 

MEDLEMSAVGIFTER 2019:
Medlemskapet löper per kalenderår!
Ordinarie medlem: 250 SEK.
Familjemedlem: 75 SEK.
Insättes på Bankgiro: 5182-8929 eller Swish: 123 599 15 34 Betalningsmottagare: PON-Unionen

Information for foreign members:
Plusgiro 461 79 51-1
IBAN SE07 9500 0099 6034 4617 9511
BIC NDEASESS

Uppfödare
Valpar födda 1/1-30/6 150 sek valpar födda 1/7-31/12, 75 sek, gäller medlemskap året ut.

MEDLEMSKORT
Medlemskort behövs inte när du deltar i SGVKs aktiviteter, däremot om du skall göra BPH och/eller vid tävlan i nosework osv och inte är medlem i SBK!
Du som önskar ett medlemskort från PON-Unionen tar kontakt med kassören kassor@ponunionen.se


PON-UNIONENS VALPHÄNVISNING
PON-UNIONENS AKTUELLA STYRELSE
PON-UNIONENS STADGAR (som pdf-fil)
UPPFÖDARE AV PON I SVERIGE
PON-UNIONENS AVELSRÅD
FCI-STANDARDEN PÅ SVENSKA
ALLMÄNT OM PON
RASINFORMATIONSFOLDER (som pdf.fil) OM PON
FORMULÄR ANSÖKAN OM VALPHÄNVISNING/PLANERAD KULL
BLANKETT ATT LADDA NER VALPHÄNVISNINGSBLANKETT.RTF (högerklicka och välj Spara länk som...)
"VAD SÄGER STANDARDEN OM PON" & ALLA SVENSKREGISTRERADE PON
LÄs MER OM SGVK - Svenska Gårds- och Vallhundsklubben PÅ DERAS HEMSIDA

INFO OM PON-UNIONENS MEDLEMSTIDNING PON-BLADET

10 maj 2019

Svensk Meny

webmaster@ponunionen.se