BLI MEDLEM
    PON-Unionen
  • bildades 1989.
  • är en rasklubb underställd specialklubben SGVK.
  • informerar om rasen Polski Owczarek Nizinny.
  • ger avelsrådgivning.
  • har valphänvisning.
  • ordnar rasträffar.
  • utger PON Bladet 2 gånger per år.

MEDLEMSAVGIFTER 2021: (beslutat på årsmötet)
Medlemskapet löper per kalenderår!
Ordinarie medlem: 280 SEK.
Familjemedlem: 100 SEK.
Insättes på Bankgiro: 5182-8929 eller Swish: 123 599 15 34 Betalningsmottagare: PON-Unionen

Information for foreign members:
Kontonummer:  8304-8 123 181 544-8
IBAN SE96 8000 0830 4812 3181 5448
BIC SWEDSESS

Uppfödare
Uppfödare kan lösa medlemskap för valpköpare för innevarande år samt ett efterföljande år, för 180 SEK.

Vid eventuella frågor, kontakta medlemsansvarig Lena Linse.

MEDLEMSKORT
Medlemskort behövs inte när du deltar i SGVKs aktiviteter, däremot om du skall göra BPH och/eller vid tävlan i nosework osv. och inte är medlem i SBK!
Du som önskar ett medlemskort från PON-Unionen tar kontakt med kassören kassor@ponunionen.se


PON-UNIONENS VALPHÄNVISNING
PON-UNIONENS AKTUELLA STYRELSE
PON-UNIONENS STADGAR (som pdf-fil)
UPPFÖDARE AV PON I SVERIGE
PON-UNIONENS AVELSRÅD
FCI-STANDARDEN PÅ SVENSKA
ALLMÄNT OM PON
RASINFORMATIONSFOLDER (som pdf-fil) OM PON
FORMULÄR ANSÖKAN OM VALPHÄNVISNING/PLANERAD KULL
BLANKETT ATT LADDA NER VALPHÄNVISNINGSBLANKETT.RTF (högerklicka och välj Spara länk som...)
"VAD SÄGER STANDARDEN OM PON" & ALLA SVENSKREGISTRERADE PON
LÄS MER OM SGVK - Svenska Gårds- och Vallhundsklubben PÅ DERAS HEMSIDA

INFO OM PON-UNIONENS MEDLEMSTIDNING PON-BLADET

2 maj 2020

Svensk Meny

webmaster@ponunionen.se