PON-Unionen logo
BLI MEDLEM

PON-Unionen utger PON Bladet 2 gånger per år.
PON-Unionen ordnar rasträffar.
PON-Unionen har valphänvisning.
PON-Unionen informerar om rasen.
PON-Unionen bildades 1989.
PON-Unionen ger avelsrådgivning.
PON-Unionen är en rasklubb underställd SGVK.
(SGVK= Svenska Gårds och Vallhundsklubben)

PON-Unionens adress:

PON-Unionen
c/o Lena Linse
Lenhovdavägen 42
382 75 Gullaskruv
sekreterare@ponunionen.se

 

MEDLEMSAVGIFTER 2019:
Medlemskapet löper per kalenderår!
Ordinarie medlem: 250 skr
Familjemedlem: 75 skr.
Insättes på Plusgiro: 46 17 951-1 Betalningsmottagare: PON-Unionen
Uppgifter för utländska medlemmar(Information to members from outside Sweden):
Plusgiro 461 79 51-1
IBAN SE07 9500 0099 6034 4617 9511
BIC NDEASESS
Uppfödare:
Uppfödare betalar 150 kr i medlemsavgift för nya valpköpare (det året valpen är född).

MEDLEMSKORT
Medlemskort behövs inte när du deltar i SGVKs aktiviteter, däremot om du skall göra BPH och/eller vid tävlan i nosework osv och inte är medlem i SBK!
Du som önskar ett medlemskort från PON-Unionen tar kontakt med kassören kassor@ponunionen.se


PON-UNIONENS VALPHÄNVISNING: finns här!
PON-UNIONENS AKTUELLA STYRELSE: finns här!
PON-UNIONENS STADGAR: hittar du här, som pdf-fil!
UPPFÖDARE AV PON I SVERIGE: finns här!
PON-UNIONENS AVELSRÅD: Avelsrådet
FCI-STANDARDEN PÅ SVENSKA: hittar du här!
ALLMÄNT OM PON: finns här!

RASINFORMATIONSFOLDER OM PON: finns här, som pdf-fil

ANSÖKAN OM VALPHÄNVISNING/PLANERAD KULL: finns här.

"VAD SÄGER STANDARDEN OM PON" & ALLA SVENSKREGISTRERADE PON: finns här.

SGVK: Läs mer här.

PON-UNIONENS MEDLEMSTIDNING PON-BLADET: information finns här.


4 april 2019

Svensk Meny

webmaster@ponunionen.se