PON-Unionen logo
BLI MEDLEM

PON-Unionen utger PON Bladet 2 gånger per år.
PON-Unionen ordnar rasträffar.
PON-Unionen har valphänvisning.
PON-Unionen informerar om rasen.
PON-Unionen bildades 1989.
PON-Unionen ger avelsrådgivning.
PON-Unionen är en rasklubb underställd SGVK.
(SGVK= Svenska Gårds och Vallhundsklubben)

PON-Unionens adress:

PON-Unionen
c/o Maria Aldén
Kyrkängsvägen 44
437 36 Lindome
sekreterare@ponunionen.se

Medlemsavgifter 2018:
Medlemskapet löper per kalenderår!
Ordinarie medlem: 250 skr
Familjemedlem: 75 skr.
Insättes på Plusgiro: 46 17 951-1 Betalningsmottagare: PON-Unionen
Uppgifter för utländska medlemmar(Information to members from outside Sweden):
Plusgiro 461 79 51-1
IBAN SE07 9500 0099 6034 4617 9511
BIC NDEASESS
Uppfödare:
Uppfödare som betalar medlemsavgift för sina valpköpare
150 kr/valp, som är födda jan-mars
100 kr/valp, som är födda april-juni
50 kr/ valp, som är födda juli-sept
150 kr/valp, som är födda okt-nov, gäller då även nästkommande år


PON-UNIONENS VALPHÄNVISNING: finns här!
PON-UNIONENS AKTUELLA STYRELSE: finns här!
PON-UNIONENS STADGAR: hittar du här, som pdf-fil!
UPPFÖDARE AV PON I SVERIGE: finns här!
PON-UNIONENS AVELSRÅD: Avelsrådet
FCI-STANDARDEN PÅ SVENSKA: hittar du här!
ALLMÄNT OM PON: finns här!

RASINFORMATIONSFOLDER OM PON: finns här, som pdf-fil

ANSÖKAN OM VALPHÄNVISNING/PLANERAD KULL: finns här.

"VAD SÄGER STANDARDEN OM PON" & ALLA SVENSKREGISTRERADE PON: finns här.

SGVK: Läs mer här.

PON-UNIONENS MEDLEMSTIDNING PON-BLADET: information finns här.


22 dec 2017

Svensk Meny

webmaster@ponunionen.se