PON-Unionen logo
Pon-Unionens lathund för förtroendevalda

Dessa dokument ska läsas igenom av alla förtroendevalda inom Pon-Unionen styrelse och dess kommittéer!
Stadgar (Pon-Unionens)
SKK – Grundregler
SKK – Föreningspaketet
SKK – Avelspolicy
SKK – Etiska riktlinjer för avelsfunktionärer


16 mars 2015

Svensk Meny

webmaster@ponunionen.se