PON-Union logo
UPPFÖDARE

Uppfödare av PON i Sverige, som är medlemmar i PON-Unionen & betalat den årliga länk-avgiften på 100 kronor .
(Breeders of PON in Sweden who are members of the Swedish Breedclub & payed 100 swedish crowns a year ).

AMBERGINI'S
Merja Nicklasson
Karlslund 20
447 91 Vårgårda
Tel/fax: 0322-62 53 41
Mobil: 070-532 53 41
E-post: merja-b@telia.com
Facebook: facebook.com/merja.nicklasson
Hemsida: www.amberginis.com

LOVLIPON
Carola Lindekrans
Linda Lindekrans
Kyrksjövägen 5
761 97 Norrtälje
Tel: 0176-17999
Mobil : 070-767 27 48
E-post: carola.lindekrans@lovlipon.se
linda.lindekrans@lovlipon.se
Hemsida: www.lovlipon.se

PONROCKS
Lise-Lotte Bränd
Vallbyn 32
790 26 Enviken
Mobil: 070-33 44 542
E-post: lotty64@hotmail.com
Hemsida: www.ponrocks.se

KENNEL PONTASTIC
Kicki Karlsson
Radhusvägen 6
380 41 Gullaskruv
Tel: 0481-32020
Mobil: 070-4945349
E-post kicki@pontastic.se
Hemsida: www.pontastic.se

SHAGGY SHEPHERD'S
Heléne Almqvist
Dragonvägen 20
691 53 Karlskoga
Tel: 0586-57498
Mobil: 0705-135685
E-post: fyraben@hotmail.com
Blogg: ponhundar.wordpress.com
Hemsida: ponhundar.se

SJÖHEMMETS
Annette Eskilsson
Värmeshult, Gustafsborg
331 74 Bor
Tel: 0370-65 3020
E-post: sjohemmet@swipnet.se
Hemsida: www.sjohemmets.se
Blogg: dagbok.sjohemmets.se

YNNIZIN'S kennel
Kattis Karlberg
Skällinge by 16
43017 Skällinge
Tel: 0340 35107 mob. 070 3050380
E-post: kattiskarlberg@hotmail.com
Hemsida: www.ynnizins.com
Blogg: ynnizins.bloggagratis.se

14 jan 2019
Start PON
webmaster@ponunionen.se