PON-Unionen
OBS! SISTA ANMÄLNINGS- och BETALNINGS DAG 4 juni 2018

Hur behandlas mina personuppgifter?
De personuppgifter, som du lämnar till PON-Unionen i samband med internetanmälan behövs för att vi ska kunna administrera och ta emot din anmälan och betalning via internet. När uppgifterna skickas in till PON-Unionen, samtycker du därmed till att vi får behandla personuppgifterna.

Anmälan kan också göras per mail till:
Utstallning-carola@ponunionen.se
Carola Lindekrans
Kyrksjövägen 5
761 97 Norrtälje

Tänk på att din anmälan inte är komplett förrän du betalat in anmälningsavgiften på PON-Unionens Plusgirokonto: 461 79 51 - 1
OBS! SISTA ANMÄLNINGS- och BETALNINGS DAG 4 juni 2018

Plats: Ryda sportfält i Borås, inom Södra Älvsborgs kennelklubbs utställningsområde

Datum: Söndag 1 juli 2018

Domare: Barbara Bruns (DE)

Avgifter & Klasser:
Valpklass (4-6 och 6-9 mån) 170 kr (inofficiell klass)
Juniorklass (9-18 mån) 320 kr
Unghundsklass (15-24 mån) 320 kr
Öppenklass (över 24 mån) 320 kr
Championklass 320 kr
Veteranklass (veteran 8 år -) 260 kr
Turistklass (krypta, klippta 170 kr (inofficiell klass)

Rabatterad avgift 170 kr fr o m tredje hunden som anmäls i officiell klass och har samma ägarbild. (enl.SKK:s reg.)

Avgiften insättes på PON-Unionens plusgiro 461 79 51-1; Märk betalningen med ditt namn.

Information:
Carola Lindekrans 070-767 27 48 Utstallning-carola@ponunionen.se

Läs mer om Rasträff och Officiell utställning på: informationssidan!


15 maj 2018

Webmaster@ponunionen.se