PON-Unionen

RASSPECIFIK AVELSSTRATEGI (RAS)
för
Polski Owczarek Nizinny

Arbetet med RAS

1: a versionen framtagen av PON-UNIONEN 2004
Arbetsgrupp bestående av:
Merja Björklund - historik
Eva Johnsson - hälsa
Kristina Purens - exteriör
Louise Gävert-Asplund – mentalitet

Påbörjad revidering på uppfödarmöte i Jönköping 31/10 2009.

Fortsatt revideringsarbete 2010–2011 gjorda av
Merja Nicklasson
Kristina Purens
Birgitta Äsplöv
Annette Eskilsson
Katarina Karlberg.

Ytterligare uppdateringar av bland annat hälsoläge och statistik gjorda av
Merja Nicklasson, Carola Lindekrans, Annette Eskilsson och Katarina Karlberg 2015

Presenterad på medlemsmöte 2016

Bearbetat av PON-Unionens styrelse.

Uppdaterad med statistik t.o.m. 2016 gjord februari 2017

Godkänd av SKK 2017

RASSPECIFIK AVELSSTRATEGI (RAS) för Polski Owczarek Nizinny som PDF-fil (927 kb)

Om PON på SKKs hemsida!


29 april 2017

Svensk Meny